fbpx

Chronische stress bij kinderen en jongeren

De mentale gezondheid van studenten is iets verbeterd vergeleken met twee jaar geleden. Het percentage studenten dat prestatiedruk ervaarde daalde van 54 naar 44 procent. Dat blijkt uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten van het RIVM en het Trimbos-instituut.

‘Er zijn veel mentale problemen onder jongeren, maar gelukkig zijn die in veel gevallen licht’, zegt Neeltje van den Bedem van het NJi. ‘We weten dat veel of chronische stress hier een belangrijke veroorzaker van is en dat sociale contacten, vriendschappen en een sociaal vangnet juist sterke beschermende factoren zijn. (NJI, november 2023)

Oorzaken van Chronische Stress:

Chronische stress bij kinderen en jongeren kan voortkomen uit diverse bronnen, zoals academische druk, prestatie-angst, sociale verwachtingen, familieproblemen en technologische overstimulatie. Het constant jongleren met deze uitdagingen kan leiden tot een aanhoudende staat van stress, met potentiële gevolgen voor zowel de fysieke als mentale gezondheid.

Symptomen en Herkenning:

Het herkennen van symptomen van chronische stress bij jonge individuen is cruciaal voor tijdige interventie. Dit kunnen gedragsveranderingen, slaapproblemen, terugtrekking uit sociale activiteiten, concentratieproblemen en emotionele instabiliteit omvatten. Ouders, opvoeders en professionals moeten alert zijn op signalen die kunnen duiden op een overmatige belasting.

De Impact op Ontwikkeling:

 De lange termijn effecten van chronische stress bij kinderen en jongeren zijn aanzienlijk. Ze strekken zich uit tot academische prestaties, emotionele welzijn en zelfs fysieke gezondheid. Studies tonen aan dat voortdurende stress op jonge leeftijd kan bijdragen aan het ontstaan van mentale gezondheidsproblemen op latere leeftijd.

Preventie en Ondersteuning:

Het is van vitaal belang om strategieën te ontwikkelen voor het voorkomen en beheren van chronische stress bij jongeren. Dit omvat het creëren van een ondersteunende omgeving, het aanmoedigen van gezonde copingmechanismen, en het implementeren van stressverlagende programma’s op scholen en in gemeenschappen. De rol van ouders, leraren en gezondheidsprofessionals is hierbij cruciaal.

Vriendenprogramma:

Het programma voor kinderen en jongeren

VRIENDEN is een cognitief- en gedrags programma, dat kinderen en jongeren vaardigheden aan leert waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties kunnen aanpakken om zo weerbaarder te worden en angsten, piekeren en stress de baas te worden.
Het programma is erkend door de World Health organisation en door het Nederlands Jeugd instituut als effectief preventief programma.

Het programma versterkt het zelfvertrouwen, ondersteunt bij het angsten de baas worden, verbetert de weerbaarheid en zorgt voor algehele betere emotionele veerkracht om om te gaan met de uitdagende momenten in het leven.