fbpx

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

  1. Uitvoering

Alle trainingen worden door Kinderpraktijk Mimosa uitgevoerd. U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

  1. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer, voorbereiding en coördinatie inbegrepen.

  1. Facturering en Betaling

Kinderpraktijk Mimosa factureert het gehele factuurbedrag voor start van de training. Kinderpraktijk Mimosa hanteert een betalingstermijn van 10 dagen.
Indien de betaling niet voor de trainingsdatum is overgemaakt zal Kinderpraktijk Mimosa de deelname cancellen. De betalingsverplichting zal wel blijven bestaan.

  1. Annulering

In geval van annulering is de deelnemer aan Kinderpraktijk Mimosa een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de training: 10 % van de prijs..
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de training: 40% van de prijs.
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de training: 80% van de prijs.
– Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de training: 100% van de prijs.

Indien de training niet door kan gaan vanwege bijvoorbeeld ziekte van de trainer, dan zal er samen met de deelnemers een andere datum gezocht worden.

  1. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan de deelnemer zich wenden tot Kinderpraktijk Mimosa

6. Aansprakelijkheid

Kinderpraktijk Mimosa niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

8. Gebruik materialen

Deelnemer gaat ermee akkoord dat de handleidingen die verstrekt worden alleen door hem/haarzelf gebruikt zullen worden en niet aan derden verstrekt zullen worden. De werkboeken zullen aan verstrekt worden aan kinderen/jongeren die de training/coaching volgen bij een daarvoor opgeleide trainer/coach.

9. Betaling door werkgever

Indien de training betaald wordt door de werkgever, dan wordt er verzocht om zelf de training te voldoen en deze zelf van de werkgever vergoed te krijgen.