fbpx

Algemene voorwaarden trainingen professionals

  1. Uitvoering

Alle trainingen worden door Kinderpraktijk Mimosa uitgevoerd. U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

  1. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer,  voorbereiding en coördinatie inbegrepen.

  1. Facturering en Betaling

Kinderpraktijk Mimosa factureert het gehele factuurbedrag voor start van de training. Indien de factuur voor de start van de training niet voldaan is, behoudt Kinderpraktijk Mimosa het recht om de training uit te stellen totdat de factuur voldaan is.

  1. Annulering

In geval van annulering is helaas geen restitutie van de gemaakte kosten. Dit omdat er na aanmelding direct toegang verschaft wordt tot alle materialen en informatie. Het is wel mogelijk om met de trainer in overleg te gaan of de training voor een collega gevolgd kan worden of deelname op een andere datum kan plaatsvinden. 

Bij ziekte van de trainer of annulering door de trainer zal er gekeken worden naar een andere trainingsdatum.

5. COVID-19

Indien men een training op locatie afneemt en deze kan niet doorgaan door gestelde maatregelen of andere omstandigheden rondom COVID-19, dan zal de training omgezet worden in een ONLINE training (beoordeling hiervan ter discretie van trainer). Er vindt dan een restitutie plaats voor het meerbedrag dat gerekend is voor de training op locatie.

6. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan de deelnemer zich wenden tot Kinderpraktijk Mimosa

7. Aansprakelijkheid

Kinderpraktijk Mimosa niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

8. Gebruik materialen

Deelnemer gaat ermee akkoord dat de handleidingen die verstrekt worden alleen door hem/haarzelf gebruikt zullen worden en niet aan derden verstrekt zullen worden. De werkboeken zullen aan verstrekt worden aan kinderen/jongeren die de training/coaching volgen bij een daarvoor opgeleide trainer/coach.

9. Betaling door werkgever

Indien de training betaald wordt door de werkgever, dan wordt er verzocht om zelf de training te voldoen en deze zelf van de werkgever vergoed te krijgen.