fbpx

Elk kind in zijn kracht

Welkom bij deze nieuwsbrief, welke gaat over zelfvertrouwen.
Je vindt hierin tips om het zelfvertrouwen van je kind te versterken, hoe ik ermee aan de slag gaan in mijn praktijk, en een leuke printable met oplossingsgerichte vragen. Veel leesplezier!

Naar de website van Kinderpraktijk Mimosa

Een opgroeiend kind komt veel nieuwe situaties tegen die leuk, verrassend, uitdagend maar ook spannend, verdrietig of moeilijk kunnen zijn. Van elke situatie leert een kind. Het leert hoe het zich hierover voelt, hoe anderen erop reageren, hoe het er zelf op reageert en legt dit allemaal vast in zijn geheugen.

Om met al deze situaties om te kunnen gaan en ook aan te kunnen gaan, is het fijn als een kind zelfvertrouwen heeft of dit kan opdoen door het aangaan van de situatie die zich voordoet.

Als ouder zijn we geneigd om de weg voor ons kind glad te strijken. Dus als we zien dat ons kind er verdrietig of boos om wordt, dan nemen we het over of proberen het op te lossen. Er zijn natuurlijk gebeurtenissen waar dit ook belangrijk is om dat te doen als ouder, maar er zijn ook situaties dat het juist belangrijk is om het kind de kans te geven om verdrietig te zijn of teleurgesteld. Hier leert het van, en wordt het sterker door. Door hiermee om te leren gaan, bouwt het kind zelfvertrouwen op. Kinderen krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen als ze leren moeilijke situaties op te lossen.

Hieronder 4 tips om je kind te helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen:

  • Zorg dat je je kind de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen. Laat je kind iets zelf doen of proberen. Laat je kind situaties zelf oplossen en doen, ook als hij/zij dit in eerste instantie niet wil of als het fout kan gaan (Let hierbij wel op dat het de veiligheid niet in gevaar brengt) Daar leert een kind meer van dan als je het van hem overneemt. Moedig je kind aan en ondersteun waar nodig. Laat je kind z’n angsten overwinnen.
  • Laat je kind ook eens tegendraads zijn. Het leert daardoor ook om controle te kunnen hebben op situaties en er is dapperheid voor nodig.  Vind als ouder een balans voor het toestaan van autonomie en het hanteren van je eigen regels.
  • Laat je kind een positief dagboek bijhouden. De meeste kinderen vinden dit heel leuk om te doen. Koop hiervoor een leuk schriftje en laat je kind elke dag 2 dingen opschrijven waar het die dag trots op is. Wat ging er goed? Wat heb je geleerd? En overwonnen? Wat was een fijn moment?
    Zo leert je kind positief denken over zichzelf. Het is voor kinderen best lastig om iets te verzinnen, dus help ze op weg door vragen te stellen of met ze mee te denken.Het werkt het beste als je een vast moment op de dag kiest waarop je samen het dagboekje invult. Bijvoorbeeld na het eten of voor het slapen gaan.
  • Kinderen willen vaak graag helpen. Maar omdat wij als ouders nogal eens vinden dat we het zelf beter of sneller doen, doen we het maar zelf of we geven heel veel aanwijzingen. Veel activiteiten die wij als ouders doen, bijvoorbeeld koken, tuinieren, schoonmaken en opruimen, kunnen kinderen  erg goed zelf leren. Uiteraard zorg je wel voor veilige situaties en blijf je erbij. Maar bijt op je tong en ga op je handen zitten, zodat je niet continu aanwijzingen geeft.  Door kinderen te betrekken bij dergelijke activiteiten, ze de ruimte te geven om te oefenen en dankbaar te zijn voor hun hulp, voelen ze zich gerespecteerd als gezinslid en ontwikkelen ze eigenwaarde.

Tip:

Iets leuks om te gebruiken met kinderen om ze in hun kracht te zetten en te helpen bij het positief denken zijn de kaartjes “ eigenwijsjes”. Kinderen vinden het heel leuk om een kaartje te trekken en als ouder kan je er dieper over in gesprek;

Denk positief! Trek jouw persoonlijk EigenWijsje, jouw motto voor dat speciale moment, die dag of week. De korte krachtige zin geeft je een steuntje in de rug en versterkt je zelfvertrouwen. EigenWijsjes zijn een speelse aanzet tot een beter zelfbeeld, bewustzijn en zelfvertrouwen.


In mijn praktijk:

Als ik in de praktijk een kind krijg aangemeld die mag leren om weerbaarder te worden, of meer zelfvertrouwen te hebben dan start ik vaak met het kinderkwaliteiten spel.

Het kind mag uit alle kaartjes de kwaliteiten kiezen die bij hem/haar past. Omdat ik over het algemeen genomen werk met ouder(s) erbij, vraag ik aan papa en/of mama om ook kwaliteiten uit te zoeken die passen bij hun zoon/dochter.Je ziet een kind vaak al groeien doordat het al die kaartjes voor zich ziet liggen van waar hij/zij goed in is.

Hierna gaan we kijken we aan de slag met op welke momenten het zich wel zeker voelt en aan de hand van het stellen van verschillende vragen help ik het kind tot inzicht te komen hoeveel het al in zicht heeft om zich zekerder te voelen. Hier gaan we mee oefenen, samen met hulp van ouders.

Ook werk ik met het kind in het leren omzetten van “ niet helpende gedachtes”  naar “helpende gedachtes” . Dit vereist oefening maar als een kind dit eenmaal weet toe te passen en hierdoor succes ervaringen opdoet zal het zelfvertrouwen telkens wat meer groeien

Je kind komt uit school en je mag 15 minuten lang alleen maar luisteren en letterlijk herhalen wat je kind zegt. Non-verbaal reageren mag ook: aai over de bol, knikken, lachen, uitnodigend aankijken.  Sta daarna even stil bij het verschil met de manier waarop je normaal gesproken communiceert. Wat is er anders? Wat levert het op voor jou en je kind? Welke ervaring is waardevol? Wat zou je vaker willen gebruiken uit deze ervaring?

Uit: Oplossingsgericht opvoeden
Facebook
Facebook
Website
Website

Copyright © *2018* *Kinderpraktijk Mimosa*, All rights reserved.

Gegevens van kinderpraktijk Mimosa:
Lenneke van der Aart
Kinder-en oudercoach
van Zuylen van Nijeveltstraat 163-A
2242 LD Wassenaar
info@kinderpraktijkmimosa.nl
06-11143590
kvk nr: 64590828

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*