fbpx

Veerkracht versterken bij kinderen en jongeren

Veerkracht … het is een bekend woord, nietwaar? Maar wat betekent het echt?

Als we het over veerkracht hebben, hebben we het over het vermogen van iemand om met ups en downs om te gaan en terug te komen van de uitdagingen die ze tijdens hun kindertijd ervaren – bijvoorbeeld verhuizen, van school veranderen, studeren voor een examen of omgaan met de dood van een geliefde. Het opbouwen van veerkracht helpt kinderen/jongeren niet alleen om te gaan met de huidige moeilijkheden die deel uitmaken van het dagelijks leven, maar ook om de basisvaardigheden en -gewoonten te ontwikkelen die hen zullen helpen om later in het leven, tijdens de adolescentie en de volwassenheid, met uitdagingen om te gaan.

*Overal waar je kind leest kan je ook jongere lezen

Veerkracht is belangrijk voor de mentale gezondheid van kinderen.

Kinderen met een grotere veerkracht zijn beter in staat om met stress om te gaan, wat een veel voorkomende reactie is op moeilijke gebeurtenissen. Stress is een risicofactor voor psychische aandoeningen zoals angst en depressie, als het stressniveau ernstig of aanhoudend is.

Dus waar komt veerkracht vandaan?

Veerkracht wordt deels gevormd door de individuele kenmerken waarmee we zijn geboren (onze genen, temperament en persoonlijkheid) en deels door de omgeving waarin we opgroeien – ons gezin, onze gemeenschap en de bredere samenleving. Hoewel er sommige dingen zijn die we niet kunnen veranderen, zoals onze biologische samenstelling, zijn er veel dingen die we kunnen veranderen.

Een manier om het concept van veerkracht uit te leggen, is door je voor te stellen dat een vliegtuig tijdens de vlucht turbulentie tegenkomt. De turbulentie, of het slechte weer, staat voor tegenspoed. Verschillende vliegtuigen zullen op verschillende manieren reageren op slechte weersomstandigheden, op dezelfde manier zullen verschillende kinderen op verschillende manieren reageren op dezelfde tegenspoed.

Het vermogen van het vliegtuig om door het slechte weer te komen en zijn bestemming te bereiken hangt af van:

de piloot (het kind)

de co-piloot (familie, vrienden, leerkrachten en gezondheidswerkers van het kind)

het type vliegtuig (de individuele kenmerken van het kind zoals leeftijd en temperament)

de uitrusting die beschikbaar is voor de piloot, de co-piloten en het grondpersoneel

de ernst en de duur van het slechte weer.

We kunnen allemaal kinderen helpen weerbaarder te worden en het goede nieuws is dat  het nooit te vroeg of te laat is om te beginnen. 

Als professional kan je essentiële vaardigheden, gewoonten en houdingen ontwikkelen om veerkracht op te bouwen door een kind te helpen om:

  • goede relaties opbouwen met anderen, inclusief volwassenen en leeftijdsgenoten
  • hun onafhankelijkheid opbouwen
  • leren om hun emoties te identificeren, uiten en beheren
  • hun zelfvertrouwen opbouwen door persoonlijke uitdagingen aan te gaan

Als we kijken naar wat er nu speelt voor kinderen en jongeren tijdens de pandemie, is het opbouwen van veerkracht van essentieel belang.
Kinderen hebben veel spanning, zorgen en stress te verduren (gehad). Velen hebben ouders die veel spanning en stress hebben en kinderen spiegelen dit. 

Voor jongeren ligt dit nog lastiger. Zij hebben de laaste 2 jaar niet aan hun ontwikkelingstaken kunnen voldoen (Zie ontwikkelingstaken Spanjaard-Slot).

Hierdoor zien er nu meer en meer jongeren met angsten, neerslachtigheid, rouw, woede en moeite met sociale vaardigheden.

Juist in deze tijd is het dus extra belangrijk om in te zetten op de het versterken van de veerkracht binnen je praktijk, organisatie, school, mentorschap, jongerenwerk etc.
Zoek je nog extra tools om hiervoor in te zetten, hetzij losse oefeningen voor kinderen/jongeren van 5-7, 8-12 en/of 13-17 of een geheel programma wat je zowel individueel als in groepsverband kan gebruiken, kijk dan naar het Vriendenprogramma.

Dit zet in op de ontwikkelingstaken EN op de hierboven genoemde 4 speerpunten voor het opbouwen van veerkracht.

Er zijn veel professionals die graag de train de trainer voor alle doelgroepen willen volgen, maar het wel veel vinden om een langere online training te volgen.
Wil je nu allebei de trainingen volgen, maar liever in 2 verschillen trainingen?
Gebruik dan de code Combikorting om 20% korting te ontvangen op het totale bedrag.

Wil je oefeningen ontvangen om veerkracht te versterken? Vul dan onderstaand formulier in.

.