fbpx

Kennismaken en intake

Ieder kindercoachtraject begint met een intake gesprek waarin je aangeeft waarbij je hulp wilt voor je kind. Na het maken van een afspraak stuur ik per email een vragenlijst die ik graag uiterlijk 3 dagen voor het intakegesprek retour ontvang per mail, zodat ik mij goed kan voorbereiden op ons gesprek. 

Tijdens het intake gesprek maken we persoonlijk kennis met elkaar. Dit kan bij mij op de praktijk, maar ook bij jou thuis of een andere locatie naar voorkeur. De intake vindt plaats met alleen ouder(s), en er zal ruim de tijd genomen worden om te bespreken wat voor hulp er nodig is voor je kind.

We zullen bespreken wat de eventuele hulpvraag zal zijn van het kind zelf. De hulpvraag van het kind zal altijd centraal staan tijdens de coaching.  

De coachingssessies

Elke sessie duurt 50 minuten. 

De eerste sessie kan je als ouder aanwezig zijn, als je zoon/dochter dit zelf ook prettig vindt. Daarna werk ik over het algemeen met het kind, maar we zullen altijd samen bespreken wat het beste is voor je kind.

Ik werk oplossingsgericht. Dit houdt in dat we kijken naar wat je kind mag gaan leren om om te kunnen gaan met het probleem dat er speelt en deze het hoofd kan gaan bieden. Doordat ik het kind leer om hier zelf mee aan de slag te gaan, wordt het kind versterkt in zijn/haar zelfvertrouwen en zal het in de toekomst ook beter zelf met lastige situaties kunnen omgaan.

De coaching vindt plaats bij mij in de praktijk, maar kan ook plaatsvinden op de school van je kind. Dit dien je zelf met school af te stemmen.  

Het coachingstraject is kortdurend, over het algemeen genomen 4 tot 12 sessies.
Na elke 3 sessies met het kind, plan ik een tussenevaluatie met ouders om te bespreken hoe het gaat en het verdere traject samen door te nemen.

Tarieven:

Intakegesprek € 75
Coachingsessie € 69

Oudergesprek bij kindtraject € 69
Schoolobservatie/gesprek leerkracht € 69
Toeslag voor huisbezoek avond: € 15,-

Afspraak maken

Direct een afspraak maken voor een INTAKE gesprek? Kies hieronder een datum en tijd die het beste uitkomt en ik zal binnen 2 werkdagen de afspraak bevestigen en een intake formulier toesturen. De afspraken in de avonden betreffen altijd een huisbezoek.

Kindercoaching Voorwaarden Contact